Realizacje

OPIS WYBRANYCH REALIZACJI

PONIŻEJ NIEKTÓRE REALIZACJE MODERNIZACJI OŚWIETLENIA ULICZNEGO Z KRÓTKIM OPISEM

MIASTO i GMINA MIĘDZYCHÓD

Inwentaryzacja

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji wykazano na terenie miasta i gminy 2135 szt. opraw oświetleniowych. Przeważająca część opraw (2125 szt.) to oprawy sodowe z zastosowaniem źródeł o stosunkowo niskim typoszeregu mocy: 70W i 100W.

Audyt

W audycie przeprowadzono wyliczenia dla modernizacji obejmującej 633 szt. opraw oświetlenia drogowego. Z projektów fotometrycznych wykonanych na potrzeby audytu wynika możliwość zastosowania nowoczesnych opraw ledowych o mocach z zakresu 15W- 140W. Daje to (dla tej ilości opraw) redukcję mocy zainstalowanej na poziomie 67%, a w przeliczeniu na emisję CO2, pozwala na jej ograniczenie w ilości 180 ton rocznie.

MIASTO CZELADŹ

Inwentaryzacja

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji wykazano na terenie miasta 3393 szt. opraw oświetleniowych. Przeważająca część opraw (2887 szt.) to oprawy sodowe z zastosowaniem źródeł o zróżnicowanym typoszeregu mocy: od 70W do 400W.

Audyt

W audycie przeprowadzono wyliczenia dla całego zinwentaryzowanego obszaru wskazując do modernizacji prawie 3000 szt. opraw oświetlenia drogowego. Z projektów fotometrycznych wykonanych na potrzeby audytu wynika możliwość zastosowania nowoczesnych opraw ledowych o mocach z zakresu 15W- 80W. Wyliczona redukcja mocy zainstalowanej przy takim wariancie modernizacji to 68%, co przekłada się na możliwość redukcji emisji CO2 na poziomie 1065 ton rocznie.

GMINA CHARSZNICA

Inwentaryzacja

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji wykazano na terenie miasta 1107 szt. opraw oświetleniowych. Przeważająca część opraw (970 szt.) to oprawy starego typu z zastosowaniem rtęciowych i żarowych źródeł światła o mocach z przedziału: 125W – 400W.

Audyt

W audycie przeprowadzono wyliczenia dla całego zinwentaryzowanego obszaru wskazując do modernizacji 1011 szt. opraw oświetlenia drogowego. Z projektów fotometrycznych wykonanych na potrzeby audytu wynika możliwość zastosowania nowoczesnych opraw sodowych i ledowych o mocach z zakresu 70W- 130W. Wyliczona redukcja mocy zainstalowanej przy takim wariancie modernizacji to 48%, co przekłada się na możliwość redukcji emisji CO2 na poziomie 385 ton rocznie.

ZREALIZOWANE AUDYTY