Zarządzanie energią

Model systemu zarządzania energią zgodny ze standardami opisanymi w Normie ISO 50 001, to doskonale sprawdzająca się procedura, możliwa do wdrożenia właściwie bez względu na typ, rozmach czy obszar działalności danego przedsiębiorstwa lub Gminy. Dedykowana jest wszystkim, dla których ważnym czynnikiem jest zoptymalizowany pobór energii.

Norma 50001, poprzez stosowanie sprawdzonych i efektywnych praktyk organizacyjnych, umożliwia przedsiębiorstwu nieustanne zwiększanie swojej wydajności energetycznej, przy pełnym zastosowaniu się do obowiązujących ją wymagań prawnych i formalnych. Uzyskanie certyfikatu kompatybilności ze standardem ISO 50001, umożliwia uniknięcie obowiązku wykonywania audytów energetycznych.

Poniżej prezentujemy wykaz najważniejszych korzyści wynikających z wdrożenia systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwie zgodnie ze standardami ISO 50 001:

 • poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, a co za tym idzie wzrost środków finansowych zaoszczędzonych na kosztach;
 • możliwość uniknięcia kosztów związanych z przeprowadzeniem audytów energetycznych zgodnie z 36 Ustawy z dnia 16 maja 2016 roku o efektywności energetycznej;
 • ograniczenie ryzyka związanego z utratą bezpieczeństwa energetycznego;
 • ujednolicenie polityki w zakresie zarządzania energetycznego oraz poprawa jej produktywności;
 • identyfikacja słabych obszarów struktury energetycznej, dzięki przeprowadzaniu regularnych przeglądów sieci;
 • optymalizacja zarządzania całym przedsiębiorstwem, poprzez opracowywanie planów działania, „targetów” stanowiących doskonałą informację zarządczą w obszarze gospodarowania mediami energetycznymi w przedsiębiorstwie;
 • możliwość łatwego i wydajnego łączenia z innymi systemami zarządzania energią, jak ISO 14001 i 9001;
 • zwiększenie poziomu zaufania ze strony kontrahentów, banków i partnerów handlowych, uzyskane dzięki ograniczeniu przez przedsiębiorstwo emitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych – znacząca poprawa wizerunku firmy poprzez stosowanie postawy proekologicznej;
 • dostosowanie do obowiązków prawnych wynikających z przepisów odnośnie efektywności energetycznej – w przypadku firm, dla których kwestia ta jest wymagana;
 • norma 50001 stanowi cenny czynnik marketingowy;
 • znacząca redukcja skali zanieczyszczania środowiska.

Dodatkowo przy systemach zarządzania energią ważnym elementem jest pozyskiwanie, archiwizacja i analiza danych pomiarowych, do których wykorzystywane są rozwiązania IT, bez których zbieranie danych i analiza jest utrudniona. Szczególnie pomocne są rozwiązania umożliwiające zbieranie i kolekcjonowanie danych w układach dobowo – godzinowych z nadaniem stempla czasu tak by analizować dane w konkretnych układach odniesienia.