Viewer

Nasze autorskie oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą oświetlenia

Inwentaryzacja infrastruktury zewnętrznej

Stale pracujemy nad rozbudową naszego oprogramowania, przez co jest ono najlepszym oprogramowaniem dedykowanym do zarządzania infrastrukturą oświetlenia.

Pracujący na relacyjnej bazie danych system jest przygotowany do przechowywania również informacji przestrzennej typu oznakowanie pionowe i poziome dróg w granicach administracyjnych miasta oraz ewidencji wszelkiego typu reklam montowanych w pasie ruchu drogowego.

Funkcjonalność oprogramowania

To co wyróżnia nasze oprogramowanie to m.in.:

  • łatwe i proste logowanie do programu (z każdego miejsca z dostępem do internetu);
  • widok na całość sieci oświetleniowej na mapach z możliwością wyboru różnych podkładów mapowych (mapa wektorowa, mapa fizyczna, ortofotomapa, itp.);
  • możliwość tworzenia różnego rodzaju potrzebnych raportów (xls, pdf);
  • pełna dostępna baza danych wszystkich obiektów energetycznych, możliwość szybkiej aktualizacji inwentaryzacji elektronicznej bazy danych, aplikacja jest kompatybilna z każdym inteligentnym systemem sterowania.

Oprogramowanie jest stale rozbudowywane o nowe funkcje oraz dostosowywane do wymagań użytkowników.