Audyty energetyczne

Audyt w energetyce jest procedurą, której celem wynikowym jest uzyskanie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków, działalności lub instalacji. Każdy audyt poza kwestią inwentaryzacyjno – energetyczną (sporządzenie bilansu energetycznego) zawiera zalecenia czyli sposób i w jakiej ilości możliwe jest uzyskanie opłacalnej oszczędności energii, wraz z wyliczeniem ekonomicznych wskaźników realizacji.

Celem audytu jest określenie ilości i struktury zużywanej energii oraz zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) i określenie ich opłacalności. Audyt obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w badanym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze.

Ramowy plan działań, które powinien uwzględniać audyt:

inwentaryzację głównych odbiorów,

opracowanie bilansu zużycia energii,

stwierdzenie, na jakie sposoby można zmniejszyć zużycie energii,
ocenę opłacalności każdej z metod,
wskazanie, które z nich są optymalne dla rozpatrywanego przypadku.

W ofercie AVC Polska Sp. z o. o. znajdą Państwo:

  • Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa,
  • Audyt Efektywności Energetycznej,
  • Audyt Energetyczny Oświetlenia,
  • Świadectwa Charakterystyki Energetycznej.