Weryfikacja gospodarki energetycznej

Ocena gospodarki energetycznej Gminy to działania natury inwentaryzacyjno – analitycznej wymagające poświęcenia czasu i zaangażowania związanego z pozyskaniem rzetelnych danych.

Realizacja projektu wymaga następującego podejścia procesowego:

  • identyfikacja źródeł energii elektrycznej, ciepła, paliw płynnych, innych surowców,
  • uzyskanie wiedzy technicznej o stanie i możliwościach instalacji i odbiorników,
  • opracowanie bilansu energetycznego Gminy,
  • ocena aktualnie prowadzonej gospodarki energetycznej,
  • identyfikacja newralgicznych obszarów energetycznych wymagających poprawy,
  • wskazanie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej lub efektywności ekonomicznej.

Ocena gospodarki energetycznej może z powodzeniem posłużyć do opracowania strategii energetycznej Gminy.