Tworzenie strategii energetycznych

Zdefiniowanie obszarów problemowych w zakresie energetyki dla każdej gminy powinno być elementem równie ważnym jak powszechnie sporządzane Plany Rozwoju. Koszty mediów energetycznych, to po kosztach pracowniczych oraz kosztach inwestycji w rozwój infrastruktury drogowej i wodno – kanalizacyjnej, jedne z istotniejszych pozycji w budżecie. Oczywiście w kategorii kosztów energii to poza energią elektryczną, także energia cieplna, zakup paliw płynnych i gazowych.

Prawidłowo opracowana strategia energetyczna pozwala na wyznaczenie celów zarządczych, dobór narzędzi do realizacji tych celów oraz osiąganie efektów /najczęściej redukcja kosztów mediów energetycznych lub redukcja zużycia energii/.

W ostatnich latach strategie energetyczne nie były doceniane przez jednostki samorządu terytorialnego. Jednak dobiegający koniec okresu tzw. derogacji powoduje, iż ceny energii i nośników energetycznych sukcesywnie rosną zwiększając koszty operacyjne gmin.

Sytuacja, jaka wystąpiła w drugiej połowie roku 2018 wskazała, że większość gmin nie była przygotowana na działanie nieoczekiwane. Uwidoczniło się wtedy znaczenie strategii energetycznych, których zadaniem powinno być zidentyfikowanie zagrożeń i z odpowiednim wyprzedzeniem podjęcie działań zaradczych. Utrzymujące się wcześniej stosunkowo niskie ceny energii wraz z prostymi do tej pory metodami utrzymywania niskich kosztów /postępowania na zakup energii/ już się nie sprawdzają. Obecnie gminy winny koncentrować się na redukcji zużycia energii wraz ze zwiększaniem efektywności energetycznej. W ostatnich dwóch perspektywach finansowych istniało wiele programów, z których gminy mogły sfinansować inwestycje w zakresie efektywności energetycznej, ale umiarkowane ceny energii skutecznie zniechęcały do realnych działań zwiększania efektywności.

Nasi specjaliści sporządzają strategie energetyczne obejmujące wszystkie obszary aktywności jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem ich potencjału do równoważenia zapotrzebowania na energię i własnej produkcji w celu zaspokojenia zapotrzebowania na nią. Wskazujemy rozwiązania i najlepsze praktyki w oparciu o doświadczenia i case study. Wspieramy gminy w opracowywaniu procedur raportowania, analizowania i wprowadzania zmian tak, by świadomie zarządzać obszarem energetycznym w gminie.