Jednostki Samorządu Terytorialnego

Weryfikacja gospodarki energetycznej

Weryfikacja gospodarki energetycznej

Sporządzanie dokumentów biznesowych i zarządczych

Sporządzanie dokumentów biznesowych i zarządczych

Sporządzanie planów gospodarki niskoemisyjnej

Sporządzanie planów gospodarki niskoemisyjnej

Opracowanie strategii energetycznych

Opracowanie strategii energetycznych

Wdrożenia i instalacja rozwiązań Digital Signage

Wdrożenia i instalacja rozwiązań Digital Signage

Studium wykonalności i biznesplan

Studium wykonalności i biznesplan

Fotoraporty

Fotoraporty

Opracowanie koncepcji Spółdzielni Energetycznej

Opracowanie koncepcji Spółdzielni Energetycznej