Partnerzy

Lider w zakresie pozyskiwania danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych z niskiego pułapu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych. Firma Fotoraporty wykonuje podstawowe opracowania fotogrametryczne i teledetekcyjne takie jak: ortofotomapy, fotoplany, numeryczne modele wysokościowe, jak również bardziej wyspecjalizowane produkty takie jak: mapy wskaźników morfometrycznych (np. mapy spadków, kierunków spływu, ekspozycji), wskaźników wegetacyjnych (np. NDVI), pomiary fotogrametryczne (np. pomiary powierzchni, objętości).