Wykonywanie dokumentów w zakresie postępowań formalnoprawnych i wniosków do Urzędu Regulacji Energetyki

Rozwój energetyki szczególnie rozproszonej oraz tej opartej na źródłach OZE sprawił, że coraz więcej Klientów przy okazji modernizacji i optymalizacji własnej gospodarki energetycznej zaczyna prowadzenie działalności zbieżnej z działalnością przedsiębiorstwa energetycznego. W polskim systemie formalno – prawnym urzędem dedykowanym do współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi jest regulator Urząd Regulacji Energetyki.

W naszej działalności prowadzimy postępowania przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie uzyskiwania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej i energii cieplnej. Jednocześnie wspieramy Klientów w uzyskiwaniu koncesji na obrót energią elektryczną, cieplną, obrotu paliwami, a także koncesji na dystrybucję energii elektrycznej i energii cieplnej.

Stosunkowo nieprecyzyjny stan prawny i duża ilość aktów regulujących zasady prowadzenia działalności koncesjonowanej zawiązanej z energią elektryczną i cieplną sprawia iż Klienci coraz częściej decydują się na wsparcie wyspecjalizowanego podmiotu zewnętrznego. Nasi konsultanci prowadzili szereg postępowań przed Urzędem Regulacji Energetyki oszczędzając Klientom czasu na żmudne procedury.

Coraz częściej świadomi energetycznie Klienci wraz z rozwojem swoich firm zmuszeni są przez zasady regulujące funkcjonowanie rynku energetycznego do tworzenia sieci dystrybucji gdyż posiadając własne jednostki wytwórcze dzięki temu mogą sprzedawać okolicznym odbiorcom nadwyżki wyprodukowanej energii.

Należy podkreślić, że pomimo stopniowego uwalniania rynku wciąż istnieje obowiązek uzyskiwania koncesji na poszczególne rodzaje działalności. Reprezentujemy Klientów przed Urzędem Regulacji Energetyki w zakresie:

  • wniosków koncesyjnych WEE, DEE, OPG,
  • tworzenia OSDn /lokalnych sieci dystrybucyjnych.