Sporządzanie dokumentów strategicznych i planistycznych

Media energetyczne i zapotrzebowanie na energię niezbędne do realizacji planów biznesowych to oczywisty element kosztowy aktywności operacyjnej. Perspektywa ostatnich dwóch lat jasno pokazuje, że coraz bardziej uzależniamy się od tych mediów i wartość pozycji w budżecie na zaspokojenie zapotrzebowania energetycznego stale rośnie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów doradzamy, jak możliwie optymalnie zarządzać portfelem mediów energetycznych oraz jak skutecznie ograniczać zużycie energii w przedsiębiorstwie i jednostce samorządu terytorialnego.

Niezależnie od formy działalności Klienta sporządzamy strategie energetyczne w perspektywie krótko, średnio i długookresowej tak by w każdej chwili działalności Klient był świadomym odbiorcą energii.

Sporządzamy bilanse energetyczne i wskazujemy optymalne kosztowo, organizacyjnie lub funkcjonalnie sposób pokrycia zapotrzebowania na energię.

Wykonujemy:

  • Strategie energetyczne gmin i przedsiębiorstw z uwzględnieniem bilansu energetycznego wszystkich mediów,
  • Sporządzanie planów gospodarki niskoemisyjnej /w tym również aktualizacje istniejących PGN’ów,
  • Sporządzanie Planów Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe / w tym również aktualizacja/,
  • Sporządzanie strategii samowystarczalności energetycznej gmin i przedsiębiorstw,
  • Sporządzanie strategii elektromobilności.