Sporządzanie dokumentów biznesowych i zarządczych

Akcesja Polski do unii europejskiej spowodowała, że prowadzenie biznesu poprzez wzrost konkurencyjności na rynku obarczona jest znacznym ryzykiem. Dlatego tak ważnym elementem nierozłącznie związanym z ekonomiką funkcjonowania firmy są biznes plany i studia wykonalności przedsięwzięć w zakresie modernizacji i inwestycji.

Duża ilość rozwiązań i form osiągniecia celów biznesowych sprawia, że Klienci niejednokrotnie narażeni są na liczne oferty handlowe i marketingowe, z których trudno jest wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie. Doradzamy jak zorganizować przedsięwzięcie nie tylko z zakresu energetyki ale również innych dziedzin by rozwiązanie przyniosło oczekiwane efekty przy umiarkowanych kosztach.

Strategie sprzedaży opierają się na wywołaniu u Klienta potrzeby, jednak nie zawsze dobór rozwiązania wynika z racjonalnego zapotrzebowania Klienta. Wskazujemy co należy zrobić by zwiększyć efektywność energetyczną, zwiększyć przewagę konkurencyjną, uzyskać dofinansowanie inwestycji.

Kierujemy się zawsze interesem Klienta tak by każda wydana złotówka była tą która zwróci się w przyszłości.

Przeprowadzamy audyty energetyczne w zakresie elektroenergetyki, energii ciepłej, gospodarki paliwami płynnymi, stałymi i gazowymi. Inwentaryzujemy infrastrukturę energetyczna wraz ze wskazaniem miejsc nieuzasadnionych kosztów lub ponadnormatywnych poborów energii. Kierujemy się zasadą poszukiwania oszczędności zgodnie z piramidą potrzeb od najszybszych okresów zwrotu do działań wysublimowanych wynikających z zarządzania gospodarką energetyczną i modeli opartych na systemach zbieżnych z ISO 50001. Sporządzamy dokumenty biznesowe i zarządcze, a w szczególności:

  • Studia wykonalności wraz z wnioskami o dofinansowanie,
  • Biznesplany przedsięwzięć w zakresie energetyki,
  • Przeprowadzanie audytów energetycznych oraz audytów efektywności energetycznej,
  • Przeprowadzanie audytów energetycznych budynków i obiektów w tym również świadectw charakterystyki energetycznej,
  • Sporządzanie analiz techniczno – ekonomicznych w zakresie źródeł wytwórczych oraz modernizacji infrastruktury,
  • Sporządzanie wniosków o dofinansowanie w ramach RPO, POIŚ, NFOŚiGW