Audyty bankowe

AUDYT – USŁUGI BANKOWE

Audyt systemów bilingowych/podatkowych/księgowych  –  jest to proces mający na celu znalezienie wszystkich systemów Klienta mających interakcję z systemem bankowym. Do systemów takich zaliczamy systemy wczytujące elektroniczne wyciągi, pliki z płatnościami masowymi (np. Przelewy za opłaty za wywóz odpadów), systemy generujące pliki z płatnościami (przelewami) wychodzącymi np. Przelewy za faktury, pensje itp.

Wsparcie przy opracowywaniu SIWZ na obsługę bankową – opracowanie będzie wynikało z wyżej opisanego audytu. Przygotowanie jednolitych założeń pozwoli na znaczne oszczędności nie tylko finansowe, ale również oszczędności czasu potrzebnego na obsługę bankową.

Wsparcie przebiegu procesu przetargowego jaki i wdrożeniowego–  przed wyborem oferty wsparcie przy udzielaniu odpowiedzi na pytania do SIWZ a  po wyborze najlepszej oferty wsparcie w kontaktach z bankiem na etapie przedwdrożeniowym i w trakcie wdrożenia.